A A A
motorfiets header TheorieCursus.nl

Lijnbus.


Artikel 1v van het RVV.
Lijnbus: motorvoertuig, gebezigd voor het verrichten van openbaar vervoer in de zin van de Wet personenvervoer 2000.