A A A
auto header TheorieCursus.nl

Voorrangsvoertuig.

Artikel 1an van het RVV.
Voorrangsvoertuig: motorvoertuig dat de optische en geluidssignalen voert als bedoeld in artikel 29.