A A A
auto header TheorieCursus.nl

Examens

Kies hier uw examen naar keuze en volg de aanwijzingen. Je moet echter wel geregistreerd en ingelogd zijn, anders kun je geen examens maken!

resultaatAls je examens wilt oefenen, zul je eerst moeten registreren. Dit doe je rechtsboven.
Na het registreren worden alle gemaakte examens en de resultaten hiervan bijgehouden op je eigen pagina. Zie de afbeelding hiernaast. Groen omcirkelde examens zijn examens waar je voor bent geslaagd en de rood omcirkelde examens zijn de examens met een negatief resultaat. Door op een afbeeldingen te klikken krijg je alle vragen te zien, gesorteerd op de goede en foute antwoorden.
Zo kun je tot 1 week nadat je het proefexamen hebt gemaakt, welke vragen je goed of fout hebt gemaakt.
In ieder examen kom je veel vragen die onlangs gesteld zijn bij de theorie-examens van het CBR.

Exameninhoud

Het theorie-examen voor de personenauto bestaat uit vragen die worden beantwoord met het antwoordkastje.
Dit theorie-examen bestaat uit twee onderdelen.
Het examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Deze vragen worden gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties, gezien vanuit de positie van de bestuurder. Gevraagd wordt wat men zou doen in elk van deze situaties. Er kan worden gekozen uit “remmen” (er is sprake van een onmiddellijk gevaar), “gas loslaten” (er zou zich een gevaarlijke situatie kunnen voordoen) en “niets”(er is geen sprake van enig gevaar). Van deze 25 vragen moeten er tenminste 13 goed worden beantwoord.
Na de vragen over gevaarherkenning volgen 40 vragen, waarvan de eerste 30 betrekking hebben op wet- en regelgeving en de laatste 10 op verkeersinzicht. Van deze 40 vragen moeten er tenminste 35 goed worden beantwoord. Dit deel van het examen bevat ja/nee vragen, meerkeuzevragen en open vragen.
Beide onderdelen vormen samen één examen; er kan geen examen gedaan worden voor de afzonderlijke onderdelen.
Je bent alleen geslaagd als voor beide onderdelen een voldoende is behaald.

De laatste wijziging aan de examens dateert van zaterdag 4 april 2015 om 22.00 uur.