A A A
 header TheorieCursus.nl

Disclaimer en copyrights van TheorieCursus.nl.

 

Tot een van de grootste prioriteiten van Fersa Internet Solutions (hierna te noemen "Fersa") behoort de beschikbaarheid en juistheid van de inhoud van TheorieCursus.nl. Niettemin erkent Fersa de mogelijkheid dat TheorieCursus.nl niet bereikbaar is of dat er onjuistheden op TheorieCursus.nl voor kunnen komen. Ook al probeert Fersa een foutloos product aan te bieden, mag u er nooit vanuit gaan dat het product foutloos is. Door één van de cursussen te volgen en gebruik te maken van TheorieCursus.nl, verklaart u dat Fersa nooit aansprakelijk is voor schade ontstaan door de afwezigheid of het gebruik van de inhoud van TheorieCursus.nl.

Het volgen van één van de cursussen op www.TheorieCursus.nl is een goede voorbereiding op het theorie-examen en vergroot de kans voor het slagen aanzienlijk, maar is absoluut geen garantie dat u ook daadwerkelijk voor het theorie-examen slaagt.

Er is een forum aan de TheorieCursus.nl toegevoegd, onder de naam Verkeersforum. Fersa heeft het recht, maar is niet verplicht, om te controleren wat er op het forum besproken wordt. Fersa heeft het recht om de communicaties en alle gegevens, tekst en andere zaken die hierin zijn opgenomen te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren en op andere wijze te gebruiken voor alle commerciële  en niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om bedreigende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische, of andere illegale teksten te plaatsen of over te dragen naar of van het forum. Fersa is niet aansprakelijk  voor de inhoud van de teksten op het forum, ook wanneer deze vallen onder auteursrechten, smaadschrift, privacy, obsceniteit, of anders. Fersa behoudt het recht om boodschappen te verwijderen waarin beledigende, lasterlijke, obscene of anderszins onaanvaardbare taal wordt weergegeven.

Op de website TheorieCursus.nl zijn veel elementen te vinden waarop intellectuele eigendomsrechten van Fersa rusten. Dit kunnen onder andere foto's, tekeningen en de lay-out van de website zijn. Om de website TheorieCursus.nl te maken en up to date te houden heeft Fersa aanzienlijke kosten moeten maken. Mede om haar belangen te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van TheorieCursus.nl:

Fersa verleent u het recht om uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik van TheorieCursus.nl te maken

Het is niet toegestaan enig materiaal vanTheorieCursus.nl op enigerlei wijze te wijzigen of te reproduceren, publiekelijk ten toon te stellen, te gebruiken, te distribueren of op andere wijze te gebruiken voor een willekeurig publiek of commercieel doel. In verband met deze gebruiksbeperkingen, is elk gebruik van deze materialen op elke willekeurige site of computer met netwerkverbinding voor elk willekeurig doel verboden.

Rechtstreeks dieplinken is niet toegestaan:

Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar TheorieCursus.nl, mits naar de hoofdpagina www.TheorieCursus.nl wordt gelinkt. Fersa behoudt zich derhalve het recht voor zich te verzetten tegen het zogenaamde dieplinken. Direct dieplinken naar andere files dan de hoofdpagina, wordt beschouwd als een schending van de rechten van Fersa.

Het is niet toegestaan een hyperlink naar www.TheorieCursus.nl zo in te richten dat een willekeurige internetgebruiker TheorieCursus.nl, of onderdelen van TheorieCursus.nl, in een frame van een andere website te zien krijgt.

  Indien u een hyperlink volgt, verlaat u TheorieCursus.nl website. Deze hyperlinks staan uitsluitend voor uw gemak op TheorieCursus.nl vermeld. Fersa heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van deze sites of voor het privacybeleid dat op deze sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door TheorieCursus.nl bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.

Er kan op elk moment door Fersa worden besloten om de disclaimer en/of copyrights te wijzigen en/of aan te vullen. Deze aanwijzingen en/of aanvullingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Bezoek deze disclaimer en copyrights dus regelmatig om de huidige voorwaarden door te nemen want deze hebben een bindende waarde.